ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, July 23, 2012

วิปวุฒิหนุนทำประชามติ ก่อนโหวตแก้ รธน. วาระ 3

ที่มา uddred

 ไทยรัฐ 23 กรกฎาคม 2555 >>>


นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา หนุนรัฐบาลทำประชามติ ก่อนโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ชี้แค่ 13 ล้านเสียงไม่เห็นต้องไปกลัว...

วันนี้ (23 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า การประชุมวิปวุฒิสภาในวันที่ 25 ก.ค. มีกรอบวาระการประชุมกำหนดการประชุมวุฒิสภา นัดแรกในวันที่ 6 ส.ค. หลังจากเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ แต่อาจมีการหยิบยกประเด็นการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาหารือและขอคำแนะนำต่อที่ประชุมด้วย เพราะประธานฯ หรือตัวแทนคณะกรรมาธิการทั้ง 22 คณะ ทำให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย อีกทั้งในนั้นมีผู้ติดอยู่ในร่างแห 76 ส.ว. ที่ร่วมลงมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน จึงจะพูดคุยกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป โดยส่วนตัวยืนยันชัดเจนแล้วว่า อยากให้ทำประชามติ ก่อนลงมติวาระ 3 แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย จะให้ลงมติวาระ 3 เลยก็ไม่ขัดแย้งอะไร
นายนิคม กล่าวว่า ส่วนที่มีผู้เสนอให้แก้มาตรา 165 ก่อนนั้น คงเพราะความกลัวว่าการจะทำประชามติต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงคิดแก้มาตรานี้ก่อน ทั้งที่เรื่องเสียงประชามติ ต้องไปดูใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาตรา 9 จะเห็นว่าใช้เสียงแค่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิหมายความว่า ในผู้มีสิทธิออกเสียง 45 ล้านคน ถ้ามีคนมาลงคะแนน 23 ล้านคน และเห็นชอบอย่างน้อย 13 ล้านเสียง ก็ถือว่าผ่านแล้ว เสียงแค่นี้รัฐบาลจะกลัวไปก่อนทำไม ถ้าต้องการเดินหน้าจริงสามารถทำได้ โดยอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 39 ซึ่งระบุว่าหากญัตติใดตกไปแล้วห้ามเสนออีก เว้นแต่ญัตติ ที่ยังไม่มีการลงมติ หรือญัตติที่ประธานรัฐสภา จะอนุญาตหากเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยังค้างวาระการพิจารณาอยู่