ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, July 24, 2012

ข่าวในพระราชสำนัก

ที่มา Thai E-Newsสำนักพระราชวังแถลงในหลวงเสวยพนระกระยาหารได้ดี

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 56 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวังลงวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง มีพระโลหิตซึมเล็กน้อยที่ใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกด้านซ้ายนั้น ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตามพระอาการเมื่อคืนวันนี้ พบว่า พระโลหิตที่ซึมบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกได้หายไปแล้ว เสวยพระกระยาหารได้ดี และบรรทมได้เป็นปรกติ


พระราชินีทรงพระวรกายได้ดีขึ้น เมื่อ เวลา 19 .45 น. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า  "คณะแพท์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่มีพระอาการเวียนพระเศียร ทรงพระวรกายได้ดีขึ้น เริ่มเสวยพระกระยาหารได้ ผลการตรวจติดตามพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) ไม่พบภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ฯ ยังถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิตต่อ และทำกายภาพบำบัดถวายเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน"สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระบรมฯนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร หมายกำหนดการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 น. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง โดยสำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระ บรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ขณะที่กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานเขตทุกเขต (ยกเว้นเขตพระนคร)โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธานในพิธี และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 161 รูป ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
       
ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 19.19 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล ซึ่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชจัดงานบำเพ็ญกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งทุกจังหวัดจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรและจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555
จึงขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกพร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่ตั้งของการจัดพิธีการต่าง ๆ ในโอกาสนี้ด้วย
 
สมเด็จพระเทพฯเสด็จต่างประเทศถึงวันที่ 29 เดืิอนนี้

 สำนักพระราชวัง ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ว่าด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณสิงคโปร์ ในวันที่ 24 และวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555  ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ อาทิ สถาบันความเข้าใจศาสนาอิสลามมาเลเซีย พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามมาเลเซีย ติกแฝดปิโตรนาส และเมืองราชการปุตราจายา 
         
 ใน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสาธารณสิงคโปร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมาชกุมารี จะทรงรับถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา จะทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน และจะทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555
         
 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 เวลา 05.30 นาฬิกา จากนั้น จะประทับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เอสคิว 322 จากท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 เวลา 23.30 นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินต่อไปเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          สำนักพระราชวัง
          23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555