ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร





วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish




เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, July 23, 2012

ThaiFreeNews 40 million page views

ที่มา thaifreenews


when the sky is not clear
a group of people, ThaiFreeNews, came out to seek TRUE DEMOCRACY
even thought it somewhere over the rainbow.
They walk and walk till the end of the rainbow
where the TRUE DEMOCRACY grows.
establish in Sep19, 2007 with domain www.thaifreenews.com
report news that mainstream dare to do
therefor been shut down by the dark power more than 5 time
we reopen again and again 
change domain form thaifreenews.com to .org >.info >TFN2.info >TFN3.info >TFN4.info > till now http://www.thaifreenews.net/
by today TFN have over 40 million page views
700,000 youtube views
thousands of original article & photograph 
not only news report but also social activity we do
FARED (First Aid RED shirt) to help the less opportunity one
joint us walk till the end of the rainbow
where TRUE DEMOCRACY grows :)

http://www.tfn5.info/board/index.php?topic=40540.0