ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, July 26, 2012

"สมชัย สุวรรณบรรณ" ได้เสียงเอกฉันท์นั่ง ผอ.ไทยพีบีเอส

ที่มา ประชาไท

 
(26 ก.ค.55) เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. เทพชัย หย่อง โพสต์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thepchai Yong แสดงความยินดีกับ สมชัย สุวรรณบรรณ อดีตกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส และอดีตบรรณาธิการข่าววิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทยประจำกรุงลอนดอน ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) คนใหม่
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. เทพชัย หย่อง ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการดังกล่าว ส่งผลให้เหลือผู้เข้ารอบรับการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. 2 คน คือนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนายสมชัย สุวรรณบรรณ
ข้อบังคับ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส พ.ศ.2555 ระบุให้คณะกรรมการนโยบายตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง จำนวน 5 คน ประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการนโยบาย 3 คน กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน
โดยคณะกรรมการสรรหา ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย 1.นางจินตนา พันธุฟัก กรรมการนโยบาย 2.รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการนโยบาย 3.ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. (นายมนตรี กงไกรจักร์) 4.ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์) 5.นายกสภาทนายความ (นายสัก กอแสงเรือง)
ส่วนกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสที่มีสิทธิในการโหวตเลือกผู้อำนวยการไทยพีบี เอสคนใหม่ มีทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย 1.นางจินตนา พันธุฟัก 2.นายศิริชัย สาครรัตนกุล 3.นายกมล กมลตระกูล 4.ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 5.นางมัทนา หอมลออ 6.รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ และ 7.รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ทั้งนี้ ไม่รวม นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ที่ลาออกเพื่อสมัครเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสอีกครั้ง และนายสมชัย สุวรรณบรรณ ที่ลาออกเพื่อสมัครผู้อำนวยการไทยพีบีเอส


"ขอแสดงความยินดีกับคุณสมชัย สุวรรณบรรณ ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของไทยพีบีเอส คณะกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอสได้ประกาศเมื่อสักครู่ว่าได้เลือกคุณสมชัย ด้วยคะแนนเอกฉันท์
"คุณสมชัยเป็นอดีตหัวหน้าแผนกภาษาไทยของสถานีวิทยุบีบีซีในกรุงลอนดอน และเป็นกรรมการนโยบายตั้งแต่ชุดแรกก่อนได้รับเลือกกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อ สองปีที่แล้ว ก่อนลาออกเพื่อมาสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ ในระหว่างเป็นกรรมการนโยบายมีบทบาทอย่างมากในการร่างข้อบังคับด้านจริยธรรม และกำหนดแนวนโยบายด้านข่าวและรายการของไทยพีบีเอส ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนมากคนหนึ่ง ก่อนบีบีซี ก็เคยอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์ ทั้ง The Nation และ Bangkok Post และหนังสือพิมพ์ภาษาไทยอีกหลายฉบับ
ผู้อำนวยการคนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
"ขอให้คุณสมชัยประสบความสำเร็จในการนำพาไทยพีบีเอสไปสู่ความเป็นสื่อสาธารณะตามที่สังคมคาดหวัง"
เทพชัย หย่อง
ที่มา: เพจเฟซบุ๊ก