ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, September 13, 2012

ฟ้าหญิงให้สัมภาษณ์อาการพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา thaifreenewsฟ้าหญิงให้สัมภาษณ์อาการพระเจ้าอยู่หัว

ฟ้าหญิงตรัสในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม-คณบดีศิริราชเผย 
พระราชินีทรงมีพระอาการดีขึ้น


 วันที่ 11 ก.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เสด็จไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์รายการพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 

โดยมีศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการจัดงานหารายได้ 
และคณะเฝ้ารับเสด็จ และนายวุฒิธร (วู้ดดี้) มิลินทจินดา 
ดำเนินรายการ กราบทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์ 
ที่ห้องทรงงาน อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช 

 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ตรัสถึงพระอาการของพระองค์ว่า 
อาการดีขึ้นมาก เดินได้ดีถึงขนาดเดินบนเครื่องออกกำลังได้ 
แต่เวลาเดินไกลๆ ยังเจ็บตรงที่ผ่าตัดอยู่ 
หมอบอกว่าต้องติดตามถึง 2 ปีจึงจะแน่ใจว่าปลอดภัย 

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ตรัสถึงการถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า 
"การดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางพระวรกายมีคณะแพทย์
ของโรงพยาบาลศิริราชดูแลในทุกแง่ทุกมุม เรื่องโรคปอดก็มีคนดูแล 
เรื่องกระเพาะอาหารก็มีคนดูแล เรื่องพระสมองก็มีคนดูแลอยู่ 
ทุกคนตั้งใจเกินร้อยที่จะถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และที่กระชั้นมากคือต้องถวายกำลังพระทัย ไม่ควรจะปล่อยให้เหงา 
ควรมีลูกหลาน ญาติพี่น้องไปเยี่ยมไปคุย 
ไปถามไถ่ทุกข์สุขจะช่วยให้พระองค์ท่านสบายพระทัยและทรงมีความสุขขึ้น"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ตรัสว่า "พระอาการล่าสุดที่วันนี้ได้เข้าเฝ้าฯมาทรงแจ่มใสดี 
ทรงมีปัญหาทรงพระดำเนินลำบากและใช้แขนขาลำบาก 
เพราะมีหลายโรคที่ต้องดูแล ตอนนี้แพทย์
กำลังดูแลเรื่องการใช้แขน ขาของพระองค์ 
และเรื่องพระสมองด้วย มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา 
เพราะเกี่ยวกับระดับน้ำในโพรงพระสมอง 
แต่ทั้งนี้เราต้องคำนึงถึงแฟกเตอร์อื่นๆ ต้องถวายยากันชัก 
จะต้องไม่ให้เลือดออกในพระสมองอีก 
ซึ่งตอนนี้ไม่ออกแล้ว แต่เราต้องเฝ้าดูแลพระองค์ท่าน
ในทุกอย่างด้วยความละเอียดอ่อน 
ที่สำคัญที่สุดต้องให้ทรงมีกำลังพระทัย 
ไม่ใช่เฉพาะตัวฉันคนเดียว 
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯมาถวายกำลังพระทัยบ่อยๆ 
สมเด็จพระบรมฯ ก็เสด็จฯมาเวลาทรงว่าง 
และคณะแพทย์เองก็เป็นผู้ถวายเรื่องกำลังพระทัย
ให้ทรงเพลิดเพลินด้วย"

 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ตรัสด้วยว่า "พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงเรื่องน้ำท่วม 
ตอนก่อนประชวรครั้งหลังสุด
เสด็จฯไปเปิดเขื่อน 5 แห่งที่สำนักงานชลประทาน 
หลังจากนั้นรับสั่งว่าอยากเสด็จฯราชบุรี 
แต่ประชวรก่อนจึงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนิน 
แต่ทรงเป็นห่วงเป็นใยว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหม 
น่าจะท่วมน้อยกว่าปีที่แล้ว ทรงให้ความสำคัญมาก" 

 ด้าน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระอาการดีขึ้น
และเสด็จฯไปเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเป็นกำลังพระทัยที่ดีมาก
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME56TTJOekF3TWc9PQ==