ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, December 12, 2011

แดงผิดหวังเหลืองซ้ำเติมเหลิมกำปั้นเหล็ก เมื่อพวกอุบาทว์ชาติชั่วต้าน112คืิอUN USA EUทักษิณว่าไง?

ที่มา Thai E-News

1.นโยบาย กำปั้นเหล็กรัฐบาลเพื่อไทย:เฉลิมลั่นจะขจัดพวกอุบาทว์ชาติชั่วเสียชาติเกิด ให้หมด พวกต่างประเทศจะต้องโดนขจัด ไม่มีแก้ไข112อะไรทั้งสิ้น!2.ทักษิณสั่งกวีศรีประชา วิสาคัญทัพ แต่งเพลง-จัดรายกา่รเทิดพระเกียรติืในหลวง ยิ่งลักกษณ์ตั้งเฉลิมขจัดเว็บหมิ่นให้สิ้นซาก
ส.ศิวรักษ์ :อยากจะเตือนความจำว่าวันนี้(10ธ.ค.54)เป็นวันรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่กษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญสำคัญกับประเทศไทย ส่วนสิทธิมนุษยชนนั้นสำคัญสำหรับคนทั้งโลก แต่เมืองไทยในขณะนี้ไม่มีเคารพทั้งรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่สมัยรัฐบาลภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร คดีที่เกี่ยวข้องกับตน 3 คดีมีทักษิณอยู่เบื้องหลัง มาจนปัจจุบันยังมีคดี "อากง" ซึ่งไม่มีทางผิดได้ในทางกฎหมาย แล้วยังมีคดีล่าสุดที่มีหมายเรียกอาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ ซึ่งข้อเสนอของอาจารย์ไม่มีข้อไหนโจมตีว่าร้ายสถาบันแต่อย่างใด ถ้ารัฐบาลนี้ฉลาดก็ควรออกมาจัดการระงับคดีต่างๆ ทั้งหมด เพราะแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังรับสั่งว่าคดีหมิ่นทำร้ายพระองค์ ท่าน4.ต่างชาติอย่ามายุ่งกิจการภายในของไทย? แต่ไปดูซิว่าชาติไหนมั่งอยากให้แก้ไข

ประกอบ ไปด้วย สหประชาชาติ (UN) สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวแทนของโลกอารยะทั้งสิ้ิน ไม่รวมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลอย่าง องค์การนิรโทษกรรมสากล (AI) และฮิวแมนไรต์ว็อทช์

คริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย:สหรัฐฯ มีความกังวลใจ เนื่องจากการตัดสินไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเสรีภาพพื้นฐานสากล ว่าด้วยสิทธิในการแสดงออก (รายละเอียด)

5.รัฐบาลเพื่อไทยกำลังสูญเ้สียการสนับสนุนจากขบวนประชาธิปไตยและมวลชนเสื้อ แดง อันเป็นมวลชนพื้นฐานที่นำตนเองขึ้นสู่อำนาจและคอยเป็นพลังค้ำจุนอำนาจ ขณะที่ฝ่ายศัตรูก็คอยซ้ำเติมอยู่
นี่ เป็นรัฐบาลที่มวลชนเสื้อแดงแลกมาด้วยชีวิต 100 ศพ (92ศพ รวมทั้งที่เสียชีวิตในเวลาต่อมารวม100ศพ) บาดเจ็บพิการ 2,000 คน ติดคุกเสียอิสรภาพกว่า 500 คน และคอยโอบอุ้มค้ำจุน คอยเป็นปากเสียงตอบโต้ให้ เพื่อความฝันใฝ่ก้าวไปสู่ประชาธิปไตยเยี่ยงอารยะประเทศ ให้เสรีภาพบังเกิด และควบคู่กับสถาบันกษัตริย์ยังดำรงคงอยู่อย่างสถิตย์สถาพรในโลกอารยะ สมัย...และบัดนี้กำลังผิดหวังกับนโยบายกำปั้นเหล้กของรัฐบาลเพื่อไทย(ที่มา:ภาพที่กำลังระบาดในเฟซบุ๊คคนเสื้อแดง)

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ : รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานนี้อาจถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา เพราะปกป้องสถาบัน อย่างโง่ๆ คือจับดะ, ฟ้องดะ, ปิดดะ, จนทำให้สถาบัน ถูกดูหมิ่นจากนานาชาติ (ที่มา:มติชนสุดสัปดาห์,ฉบับ 9 ธันวาคม 2554)