ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, December 11, 2011

กวีศรีประชา:สงสารอากง

ที่มา Thai E-News


อากงกลายเป็นแพะ
ไม่รู้ใครพาแกไปแตะสรวงสวรรค์
อากงกราบฟ้ากราบเทวัญ
เทิดทูนบูชานิรันดร์ตลอดมา

เจตนาภายใน เป็นเช่นนี้
เขายังชี้ผิดไปจากใจข้า
เอสเอ็มเอสสมเพศเวทนา
อนาถจิต อนิจจา โอ้..อากง

กวีศรีประชา
ที่มา เฟซบุ๊ค Visa Khanthap