ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, January 20, 2012

นิติราษฎร์ย้ายที่จัดอภิปราย "ล้างผลพวงรัฐประหารฯ" ไปหอประชุมเล็ก มธ.

ที่มา ประชาไท

คณะนิติราษฏร์ต้องย้ายสถานที่จัดอภิปราย“ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษ กรรม-ปรองดอง” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 จากห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ไปยังหอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) เนื่องจากทางคณะนิติศาสตร์เกรงว่าจะมีประชาชนมาจำนวนมาก ส่งเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน

มีรายงานว่าตามที่คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จะจัดงานอภิปรายทางวิชาการ “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น ปรากฏว่าท้ายที่สุด คณะนิติราษฏร์ต้องย้ายสถานที่จัดอภิปราย ไปยังหอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) เนื่องจากทางคณะนิติศาสตร์เกรงว่าจะมีประชาชนมาจำนวนมาก ส่งเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การขอใช้ห้อง LT1 ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อจำเป็นต้องย้ายไปจัดที่หอประชุมศรีบูรพา ก็ถือเป็นการเช่าสถานที่ ซึ่งเสียค่าเช่าประมาณหมื่นกว่าบาท

นอกจากนี้ในการขอใช้หอประชุมศรีบูรพา ทางมหาวิทยาลัยได้เตือน ไม่ให้ใช้สถานที่นอกหอประชุมวางขายสินค้า ซึ่งนิติราษฎร์ก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ไปร่วมงาน เพราะเกรงจะกระทบการขอใช้สถานที่ในครั้งต่อๆ ไป

สำหรับกำหนดการจัดงานยังคงมีรายละเอียดเช่นเดิม คือเริ่มตั้งแต่ 13.00 น. คณะนิติราษฎร์จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะ ร.ศ. 130 และโอกาสเข้าสู่ปีที่ 80 ของการอภิวัตน์ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” โดยมีสาระสำคัญคือ

• อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”
• แนวคำถาม-คำตอบ เรื่อง “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549”
• “โต้” ปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ และเผยแพร่คู่มือลบล้างผลพวงรัฐประหาร
• ข้อเสนอวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะนิติราษฎร์จะเสนอแนวทางการตั้ง สสร.และกรอบเนื้อหารัฐธรรมนูญในประเด็นที่สำคัญ

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับ 'คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร' ทั้งนี้มีจำนวนจำกัด