ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, January 21, 2012

แฉ"กล้าณรงค์" โกง-ก็อปปี้วิทยานิพนธ์ของชาวบ้านทั้งดุ้น!

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

เขียนโดย JJ_Sathon

ภาพดังกล่าว เป็นภาพวิทยานิพนธ์ ของนาย "กล้าณรงค์ จันทิก"
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป.(ในขณะนั้น)
โดยนายกล้าณรงค์ ได้ทำวิทยานิพนธ์
ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ เมื่อปี ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๓๗
ในหัวข้อ "ปัญหาขององค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการไทย ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาฮ่องกงกับไทย"

แต่ไม่นาน มีภาพอีกภาพด้านซ้ายยืนยันว่า วิทยานิพนธ์ดังกล่าวนั้น
ถูกลอก (ก็อปปี้) จากเอกสารของวิทยาลับยการทัพเรือ
ซึี่งเป็นเอกสารวิทยานิพนธ์ของนายชิดชัย พานิชพัฒน์ นทน. วทร. รุ่น ๒๒ เมื่อปี ๒๕๓๓
และเมื่อตรวจสอบในรายละเอียดทั้งหมด
ปรากฏว่า เนื้อหาในวิทยานิพนธ์ เหมือนกันทุกหน้า
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย จะมีเพียง "บทนำ" ย่อหน้าแรกเท่านั้นที่ถูกเขียนขึ้นใหม่

นี่คือ "ผู้ซื่อสัีตย์" ของประเทศไทย


http://www.go6tv.com/2012/01/blog-post_21.html