ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 15, 2012

กัมพูชาแถลงไม่พอใจ 'นักชาตินิยมรุนแรงไทย' ประท้วงหน้า UN-ประดิษฐานภูมะเขือ

ที่มา ประชาไท

รัฐบาลกัมพูชาโต้ 'นักชาตินิยมรุนแรงไทยกลุ่มหนึ่ง' ชุมนุมยื่นหนังสือหน้ายูเอ็น และประดิษฐานภูมะเขือ โวยขัดคำสั่งศาลโลกและทำตรงข้ามผลประชุม GBC
14 ม.ค. 55 - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจราย งานว่าเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยแพร่แถลงการณ์ร่วมขององค์การพระวิหารแห่งชาติ 1 และคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติของกัมพูชา ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2555 โดยเนื้อหาระบุว่า องค์การพระวิหารแห่งชาติ และคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกิจกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ทำขึ้นโดยนักชาตินิยมรุนแรงไทยกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย การประท้วงที่นอกบริเวณสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ที่กรุงเทพ และนำพวกนักเคลื่อนไหวกลุ่มใหญ่ มาประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร บนภูมะเขือ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ปราสาทพระวิหาร และอยู่ลึกในพื้นที่ปลอดทหาร ตามมาตรการชั่วคราว ที่ออกโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ข่าวกิจกรรมเหล่านี้ ถูกเผยแพร่ในระบบแพร่ข่าวของไทย
แถลงการณ์ กล่าวต่อว่า องค์การพระวิหารแห่งชาติ และคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ ขอทำการกล่าวโทษอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมเหล่านี้ ที่ไม่เพียงแค่ละเมิดอย่างชัดเจนต่อคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ออกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น แต่ยังตรงข้ามกับบันทึกในผลเชิงบวกของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee) ระหว่าง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในราชอาณาจักรไทย ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ในกรุงพนมเปญ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้มีพื้นที่ปลอดทหารเป็นการชั่วคราว และได้ออกมติว่า ภาคีทั้ง 2 ต้องสกัดกั้นทุกกิจกรรม ที่อาจทำให้มีความตึงเครียด หรือ ขยายความขัดแย้ง ก่อนหน้าศาลตัดสิน หรือ ทำให้มีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา ขณะที่ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่า ภาคีทั้ง 2 เห็นชอบร่วมกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ องค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ มีความกังวลอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่ใช้กระตุ้นประชาชนและสาธารณะนี้ จะถูกมองว่า เป็นความต้องการสร้างเหตุและความพยายามให้เกิดความตึงเครียด และขัดขวางต่อการอนุรักษ์ของปราสาทพระวิหาร ที่มีคุณค่าเป็นมรดกโลก และเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งหมด
แถลงการณ์กล่าวในตอนท้ายว่า องค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ ขอผลักดันให้ภาคีทั้ง 2 เคารพต่อคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และผลของการประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป แล้วหวังอย่างหนักแน่นว่า นักชาตินิยมรุนแรงชาวไทยทั้งหมด จะไม่ทำกิจกรรมใดอีก ที่อาจเป็นอิทธิพลทางลบต่อความสัมพันธ์อันดีที่ได้เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ระหว่างประเทศข้างเคียง และประชาชนทั้ง 2 ที่ต้องการอยู่อาศัยด้วยความสันติสุขและร่มเย็นในโลกที่ศิวิไลและทันสมัย