ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, August 12, 2012

2475 คือผู้สร้างเอกราชทางศาลของเมืองไทยอย่างแท้จริง

ที่มา thaifreenewsถ้าไม่มีการประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมหลังการอภิวัฒน์แล้ว 
ศาลไทยก็คงไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานสากลจนนานาชาติเขายอมรับ
ความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ 
มีความพยายามสร้างภาพว่า 

องค์กรศาลยุติธรรมของไทยนั้น มีความเป็นมา

ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยน้อย 

ต่างจากรัฐสภาและรัฐบาล แต่ความเป็นจริงก็คือ 
ถ้าไม่มีการประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
เพื่อกำหนดลักษณะปัจจุบันของศาลไทย
ที่เป็นผลพวงจากการอภิวัฒน์ 2475 แล้ว 
เอกราชทางศาลของเราก็ยังไม่เป็นอย่างปัจจุบัน