ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, February 15, 2012

โพลว่าคนอีสานติดตามข่าวสื่ออินเตอร์เน็ตมากกว่าจากหนังสือพิมพ์ <-ก้าวหน้ามาก

ที่มา thaifreenews

โดย ลูกชาวนาไทย

พอดีผมเปิดเว็บไซต์มติชน เจอข่าวของ "อีสานโพล" ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นของพี่น้องภาคอีสานเกี่ยวกับการรับข่าวสาร
ผมว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียว เพราะหากว่าเราพิจารณาผลโพลให้ดี จะพบว่า "เกิดการเปลี่ยนแปลง" ขนาดใหญ่ขึ้นในวงการสื่อ
คือ ผลโพลบอกว่า คนอืสานรับข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ตถึงร้อยละ 20 แต่จากสื่อหนังสือพิมพ์เพียงร้อยละ 13

ผมว่าน่าจะเป็นการสำรวจครั้งแรกที่บอกถึง แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านการรับสื่อจากสังคมได้ เพราะผมเพิ่งเห็นครั้งแรก
ว่าสื่ออินเตอร์เน็ตนั้น ชนะหนังสือพิมพ์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1329197527&grpid=&catid=02&subcatid=0202

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงต้นๆ ของ "ยุคอินเตอร์เน็ต" ในประเทศไทยนะครับ อินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยซ้ำไป

ผมคาดว่าสื่อหนังสือพิมพ์จะลดอิทธิพลต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าสื่อกระแสหลักนั้นจะ "ลดอิทธิพล" ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

แม้ สื่อโทรทัศน์ จะครองอันดับหนึ่งในช่องทางการสื่อสารของประชาชน (ผลสำรวจไม่ได้เอาช่องดาวเทียว เช่น เอเซียอัพเดท และ ว้อยท์ทีวีไปรวมด้วย ) แต่สื่อโทรทัศน์นั้น มักเสนอประเด็นเร่งด่วน มีข้อจำกัดในการเสนอประเด็นเกี่ยวกับความคิด เช่น คอลัมนิสต์ ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งก็คือ "ทัศนะ ความเห็นต่าง ๆ นั่นเอง" ที่สื่อโทรทัศน์ไม่สามารถเสนอความลึกของเหนือหาได้

แต่ผมคิดว่า "สื่ออินเตอร์เน็ต" สามารถทดแทนหนังสือพิมพ์ ได้ในเรื่อง ทัศนะคติและความเห็น ซึ่งมีหลากหลายและทันสมัยกว่าหนังสือพิมพ์ เพราะคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่า ยังไม่มีคนรุ่นใหม่มากนัก ทำให้ทัศนะคติเป็นไปในด้านอนุรักษ์นิยม มากกว่าความคิดที่ก้าวหน้า

ผลการสำรวจครั้งนี้น่าจะบอกถึงความก้าวหน้าของสังคมได้บ้างแล้วในบางระดับ
ประเทศไทยไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่เหมือนเดิมที่พวกอำมาตยาธิปไตย จะสามารถหยุดสังคมให้อยู่กับที่ได้

ผมคิดว่า สื่อหนังสือพิมพ์ยังมีอิทธิพลต่อคน "กทม." หรือคนชั้นกลาง มากกว่าคนต่างจังหวัด ทัศนะคติของคนชั้นกลางบางส่วนจึงล้าหล้ง
ยังคงมีอุดมการณ์แบบเทวราชาติดอยู่ ไม่น่าเชื่อว่าแม้ศตวรรษที่ 21 ความคิดเรื่อง สวรรค์ เทวดา จะยังมีอิทธิพลต่อคนยุคใหม่อยู่