ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, August 24, 2012

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่23สิงหาคม2555

ที่มา Thai E-Newพระบรมฯ-พระวรชายาฯเสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรแนวกั้นน้ำท่วม
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการดำเนินงานป้องกันอุทกภัย บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.44 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในบริเวณพื้นที่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ (ภาพข่าว:ครอบครัวข่าว3)

พระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชินี 80 พรรษา


สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่อง "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานประณีตศิลป์" โดยมีนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน) เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 (ภาพข่าว:ข่าวสด)