ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, August 22, 2012

สลิ่มเชิญทางนี้ดูสัมภาษณ์เอ็กซคลูชีพแม้วอินUSA

ที่มา Thai E-NewsExclusive interview ทักษิณ ชินวัตร ระหว่างเยือนนครลอส แอนเจลิส เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2012 ในหลายๆ ประเด็น เช่น การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้มาโดยมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนจริงหรือไม่, หวังจะได้อะไรจากการเข้ามาอเมริกา, วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์, พรบ.ปรองดองควรจะเดินหน้าหรือหยุดยั้ง, การปรับครม.(อัพโหลดโดย: )