ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, August 22, 2012

ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ มีผลทันที

ที่มา thaifreenews
>>> ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบ
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบเพิ่มขึ้น 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลในวันที่ 22 ส.ค.นี้ 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ให้เหตุผลว่า 
จะทำให้รายได้ในการจัดเก็บภาษีของรัฐเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันจะช่วยให้ประชาชนลดการบริโภคสุรา
และบุหรี่ลงจากเดิม  เนื่องจากเมื่อเพิ่มราคาแล้ว
จะทำให้แรงจูงใจในการซื้อลดลง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรวดเร็ว 
จากนั้นจึงเก็บเอกสารรายละเอียดกลับทันที
 และไม่ได้มีการแถลงข่าวออกมาให้รับทราบ
เพราะเกรงว่า ผู้ประกอบการจะกักตุนสินค้าเอาไว้

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า 
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุรา ทำให้ราคาปรับขึ้น
จากเดิมที่กรมฯเก็บภาษีสุรากลั่นตามปริมาณต่อลิตรแอลกอฮอล์
โดยสุราขาวจากเดิมที่เก็บ 120 บาทต่อลิตร
เพิ่มเป็น 150 บาทต่อลิตร

สุราผสมจากเดิมที่เก็บ 300 บาทต่อลิตรเป็น 350 บาทต่อลิตร 
ส่วนภาษียาสูบ ที่เป็นซิการ์แรต ที่จัดเก็บตามมูลค่า 85%
แต่ไม่มีการจัดเก็บตามปริมาณ ซึ่งทุกซอง
ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอย่างน้อยซองละ 20 บาท
การขึ้นราคา ส่งผลให้บุหรี่ทั้งไทยและต่างประเทศรวม 8 ยี่ห้อ
ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นซองละ 6-8 บาท.