ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, December 9, 2011

รธน.2475 2489 2540

ที่มา thaifreenews

โดย ice angel


ลุยสร้างรัฐธรรมนูญ
ปฏิรูปการเมืองของประเทศ


นิติราษฏร์ เสนอแก้ไขรธน.เพิ่มเติมหมวด 16
สมควรเป็นพระราชบัญญัติแผ่นดินสยามชั่วคราว
แนะเน้น รธน.2475 2489 2540 ต้นแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่