ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, December 5, 2011

ยุวชนแดง : Red Guards หรือ หงเว้ยปิง

ที่มา thaifreenews

โดย rungsiraยุวชนแดง Red Guards หรือ หงเว้ยปิง 紅衛兵; พ.ศ. 2509-2519

สมัยที่ประเทศจีนปกครองโดยคอมมิวนิสต์ใหม่ๆ นั้น ได้มีการใช้ ระบบคอมมูน (แนวคิดว่าทรัพย์สินทุก
อย่างเป็นของรัฐ) โดยคอมมูนนี้เป็นจุดเริ่มของ การปฏิวัติวัฒนธรรม เพราะวิธีการแบ่งปันผลผลิตของ
คอมมูน ได้ปลูกฝังแนวคิดสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ ให้แก่ เยาวชนรุ่นใหม่ของจีน เป็นผลให้ระบบ
เครือญาติ(ความสัมพันธุ์ในครอบครัว) ที่เคยเข้มแข็งอ่อนแอลง

เหมา เจ๋อ ตุง วางแนวทาง ลัทธิเหมา(Maoism)โดยต่อมาการเผยแพร่ลัทธิเป็นไปอย่างรีบเร่งแพร่หลาย
ผู้นำสังคมในยุคนั้น ปลูกฝังประชาชนให้ให้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด หากใครไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษอย่าง
รุนแรง โดยมีหน่วยปฏิบัติการสนับสนุนที่สำคัญ กองกำลังพิทักษ์แดง (เรดการ์ด-Red Guard) ก็คือ
เยาวชนหัวรุนแรงคลั่งลัทธิเหมาอิสซ์ ที่เป็นผลผลิตจากการโฆษณาชวนเชื่อล้างสมองโดยคอมมูน
นั่นเอง

เมื่อมีการจัดตั้งหน่วย "เรดการ์ด" แล้ว ก็ดำเนินแผนการ ปฏิวัติวัฒนธรรม(Culture Revolution) เพื่อ
ยกเลิกวัฒนธรรมความเชื่อแบบเก่าเช่น การไว้ผมเปียของผู้ชาย ฯลฯ จนเกิดเหตุการณ์รุนแรง มีการตัดเศียร
พระพุทธรูปสำคัญ ใครที่ลบหลู่ ไม่แสดงความเคารพเชื่อฟัง ท่านผู้นำเหมา ก็จะถูก กลุ่มเรดการ์ด ประจาน
และประหารชีวิต มีการทำลายสถานทูตประเทศตะวันตกเสียหายยับเยิน มีการสาบแช่งกลุ่มไม่นิยมเหมา


ภาพหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่ง บรรยายรูปการปฏิวัติทางวัฒนธรรม

ผลของการปฏิวัติวัฒนธรรม คือ หนังสือเก่าแก่ สิ่งก่อสร้างต่างๆ วัดวาอาราม รูปปั้น งานศิลปะ โบราณ
วัตถุ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจีน ต้องถูกทำลายลง และก่อให้ให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่าง
คนในครอบครัว,เพื่อนบ้าน,ชุมชน เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะเป็นสายลับ ผู้แจ้งความผิดให้ทางการรู้


กลุ่มที่นิยมลัทธิเหมา จะนำรูปภาพเหมา มาติดที่บ้านโดยเฉพาะที่ห้องรับแขก
เพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงการที่เหมา รวบรวมจีนใหม่


ในยุคนั้น สังคมจีนแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1. กลุ่มนิยมลัทธิเหมา 2.กลุ่มไม่นิยมลัทธิเหมา
ซึ่งมีการปะทะกันเสมอ ประชาชนจีน,นักเรียน,นักศึกษา มักจะพกปืนติดตัวเสมอ ทำให้มีเหตุการยิงกันทันทีที่พบเจอกัน

เมื่อผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่ม เรดการ์ด ส่งผลความแตกร้าวในวงกว้างของ
ประเทศ เหมา เจ๋อ ตุง ก็ให้ยุติบทบาทและสลาย เรดการ์ด โดยการส่งไปเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้านความยาก
ลำบากของชาวนาชาวไร่ และศึกษาการทำเกษตรกรรม,เลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร นั่นคือการสิ้น
สลาย อิทธิพลบทบาทของ กลุ่มเรดการ์ด

Propaganda poster showing Jiang Qing, saying:
"Let the new socialist performing arts occupy every stage.", 1967.


หลังจากที่เหมา เจ๋อ ตุง ถึงแก่กรรม ภริยาภริยาคนที่ 3 คือ นางเจียงชิง ผู้มีบทบาทสำคัญในการหนุนหลัง
ขบวนการยุวชนแดง ก็ถูกจับกุมดำเนินคดีในชั้นศาล ข้อหาที่นางและพวก(Gang of Four)
1. เจียง ชิง ภริยาคนที่ 3 ของประธานเหมา เจ๋อตุง
2. จาง ชุนเฉียว นักการเมืองเซี่ยงไฮ้
3. หวัง หงเหวิน
4. เหยา เหวินหยวน อดีตนักหนังสือพิมพ์

เป็นผู้ออกคำสั่งอันก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในประเทศในช่วงยุค ปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.1966-ค.ศ.1976)
โดยโทษจำคุก หลังจากนั้นนางก็ฆ่าตัวตายในคุก เมื่อปีค.ศ.1999http://th.wikipedia.org/การปฏิวัติทางวัฒนธรรม
http://th.wikipedia.org/เหมา เจ๋อ ตุง
http://th.wikipedia.org/จีน