ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, December 7, 2011

สภาที่ปรึกษาฯงานเข้า กลอนทำพิษ "ถวายชัยแซ่ซ้องก้องโลกันต์"

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

เขียนโดย JJ_Sathon

หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2554
หน้า 26 ลงโฆษณาถวายพระพรขนาดครึ่งหน้าให้กับหน่วยงานชื่อ
"สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"
มีคำประพันธ์ถวายพระพรเป็นร้อยกรองกลอนแปด 2 บท
ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งเกิดผิดพลาดอาจจะด้วยความเข้าใจผิด
รู้เท่าไม่ทันหรือโดยอื่นใดในวรรคที่เขียนว่า


"ถวายชัยแซ่ซ้องก้องโลกันต์"

คำว่า "โลกันต์" หรือ "โลกันตร์" หมายถึง "นรกขุมที่ลงโทษแรงสุด"
ซึ่งทำให้ความหมายของบทร้องกรองในวรรคดังกล่าวและโดยรวมผิดเพี้ยนไป

ล่าสุด สภาที่ปรึกษาฯ ได้ทำหนังสือผ่านยังสำนักราชเลขาธิการพระราชวัง
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว

ขอขอบคุณ

http://bunnaroth.posterous.com/84034501


http://www.go6tv.com/2011/12/blog-post_6476.html