ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, December 10, 2011

มะกันเล็งออกกฎหมายต่อต้านการปิดกั้นเว็บ

ที่มา thaifreenews

โดย ice angelประธาน คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีการสื่อสารสหรัฐฯ เสนอแก้ร่างกฎหมายในการสื่อสารออนไลน์สากล ห้ามบริษัทเอกชนพัฒนาระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ หรือระบบตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ใช้อินเตอร์เน็ต...

เมื่อ 9 ธ.ค. นายคริส สมิธ ประธานคณะกรรมาธิการร่วมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สังกัดพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ เสนอให้ปรับแก้ร่างกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการสื่อสารออนไลน์สากล (Global Online Freedom Act หรือจีโอเอฟเอ) ต่อที่ประชุมสภาในกรุงวอชิงตัน โดยเสนอให้เพิ่มเงื่อนไขห้ามบริษัทเอกชนในสหรัฐฯผลิตหรือพัฒนาระบบปฏิบัติ การทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์หรือ ระบบตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อจำหน่ายแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของ พลเมืองในประเทศFreedom House Endorses Global Online Freedom Act
Washington
December 8, 2011

Freedom House supports the Global Online Freedom Act (GOFA) 2.0, which was introduced today in the U.S. Congress as H.R. 3605. The bill, which would hinder the ability of U.S. companies to sell surveillance and censorship technologies to repressive governments, is crucial to the promotion of global internet freedom.

“U.S. companies are reported to have sold technologies for monitoring digital communications and censoring online content to repressive governments in the Middle East and elsewhere,” said Daniel Calingaert, vice president for policy at Freedom House. “GOFA is the first serious legislative proposal to stop sales of U.S. technology that is used to violate human rights.”

The bill would prohibit exports of surveillance and censorship technologies to countries that restrict the internet. It would also require U.S. technology companies to disclose their policies for collecting and sharing personal data and for blocking access to online content.
“The explosive growth of social media and internet use generally is being met by increasingly sophisticated forms of repression,” continued Calingaert. “More and more governments are eavesdropping on the communications of human rights activists and restricting internet users’ access to information, such as independent news websites and peaceful online political discussions.”

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1535