ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, December 5, 2011

ลูกเสือชาวบ้านจะกลับมารุ่งเรื่องอีกครั้ง

ที่มา thaifreenews

โดย rungsiraผู้ก่อตั้ง "ลูกเสือ" Boy Scout คนแรกของโลก เป็นชาวอังกฤษ คือ
ลอร์ด เบเดน โพเวลล์ (Robert Stephenson Smyth Baden Powell)
"...เมื่อปี พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) เนื่องจากการรบกับพวกบัวร์(Boar) ในการรักษาเมืองมาฟิคิง(Mafeking)
ที่อาฟริกาใต้ในปี พ.ศ.2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้ง กองทหารเด็ก ให้ช่วยสอดแนมการรบ จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับ
ไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2450 จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี
(Browmsea Islands) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ ปี พ.ศ. 2451 บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก
ของโลก ที่ประเทศอังกฤษ..."ประเทศไทย ลูกเสือ ถือกำเนิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6
"...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ
ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษา เมืองมาฟิคิง
(Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย
ก็ได้ทรงจัดตั้ง กองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึก
หัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ต่อจากนั้นอีก2เดือน ก็ได้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า
เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการ ฝึกเด็กชายปฐมวัย ให้มีความรู้
ทาง เสือป่า ด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง.."


ประเภทของลูกเสือ แบ่งเป็น
1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout) อายุ 8 - 11 ปี
คติพจน์: ทำดีที่สุด (Do Our Best)
2. ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ 11 - 16 ปี
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be prepared)
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) อายุ 14 - 18 ปี
คติพจน์: มองไกล (Look wide)
4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover) อายุ 16 - 25 ปี
คติพจน์: บริการ (Service)
5. ลูกเสือชาวบ้าน (civil boy scout) ประชาชนทั่วไปทุกเพศวัย

ลูกเสือชาวบ้าน เป็นกองกำลังหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการปราบปรามขบวนการนัก ศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลา'19
โดยส่วนใหญ่พันผ้าพันคอพระราชทานในวันนั้นด้วย ผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน คือ
พล.ต.ต. สมควร หริกุล ผู้กำกับตำรวจชายแดนเขต 4 ร่วมมือกับข้าราชการท้องถิ่นอีกหลายคน โดย
ได้จัดการอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
และต่อมา พล.ต.ต. เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก็ได้เข้าร่วมผลักดัน
กิจการลูกเสือชาวบ้านขยายตัวอย่างมากหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ.2516 มีนายทหารและนักการเมืองสำคัญ
เข้าร่วมหลายคน
เวลา 16นาฬิกา วันที่ 6 ตุลาคม 2519 กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน นำโดย พล.ต.ท. เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน และ
กลุ่มแม่บ้าน นำโดย ทมยันตี ได้บุกเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยใช้รถบรรทุกที่ทำเป็นเวทีปราศรัยบุกพังประตูเข้า
ไป บางคนได้ถือเชือกเข้าไปโดยจะเข้าไปแขวนคอ 3 รัฐมนตรีของรัฐบาล ได้แก่ นายชวน หลีกภัย, นายดำรง
ลัทธพิพัฒน์, นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ เนื่องจากกล่าวหาว่าบุคคลทั้ง 3 เป็นคอมมิวนิสต์รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์ เพื่อไทย ทุ่ม 600 ล้าน ตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กิจการลูกเสือชาวบ้าน มอบ "โกวิท" คุม เน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี 3 กลุ่ม คือ
1. ลูกเสือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปทั่วทุกภูมิภาค
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
3. บุคลากรของภาคสื่อสารมวลชนทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

20 ก.ย.2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2554
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน (คปด. ลส.ชบ)
มี พล.ต.อ.โกวิท เป็นประธาน รมว.มหาดไทย รมว.ศึกษาธิการ และ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองฯนี้คือภาพชายเคราะห์ร้าย ที่ถูก กลุ่มชนบ้าคลั่ง รุมประชาทัณฑ์ จนหมดสติ ก่อนนำไปแขวนคอ
ที่ต้นมะขามสนามหลวง แล้วนำมาเผาทั้งเป็น .. ผลงานการปลุกปั่นของ สื่อมวลชั่ว พศ.๒๕๑๙
ตามแผนการหลอกให้ "ไพร่ฆ่าไพร่" หนึ่งในปฏิบัติการของ "ลูกเสือชาวบ้าน"


นักศึกษาหญิง ถูกยิงตาย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เผาสดคนไทยเป็นๆกลางถนน ใจกลางเมืองหลวงของประเทศที่นับถือบาปบุญทางพุทธ

Angry สารบัญ
ยุวชนแดง Red Guards
ยุวชนฮิตเลอร์ หรือ Hitlerjugend
ลูกเสือชาวบ้าน จะกลับมารุ่งเรื่องอีกครั้ง
"จากลูกเสืออินเตอร์เน็ต สู่ลูกเสือประชาธิปไตย"
ลัทธิ ซาบซึ้ง "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คอมมิวนิสต์"ของเกาหลีเหนือ
องค์กรล่าสังหาร นักล่าแม่มด “เราจักฆ่า เพื่อหยุดยั้งการฆ่าคนบริสุทธิ์"
ภาพข่าว 6 ตุลาคม 2519