ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 8, 2012

"อุกฤษ"เสนอตั้ง"34 อรหันต์"แก้ไข รธน. เพื่อแก้ไขหลักนิติธรรม

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานคณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า
ข้อเสนอที่ให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 34 คนนั้น
มาจากการประชุมของคณะกรรมการ
เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาล ประชาชน ยังไม่เข้าใจหลักนิติธรรม
และยังมีการละเมิดหลักนิติธรรมโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
ดังนั้น สิ่งที่เสนอไปเพียงต้องการแก้ไขเรื่องหลักนิติธรรมที่ถูกละเมิด
ยกตัวอย่างเช่น มี 3-4 องค์กรที่ถูกตั้งโคย คมช. ยังคงอยู่ทั้งๆ ที่ คมช.ที่พ้นไปแล้ว
และยังมีการละเมิดอำนาจประชาชน โดยเฉพาะเรื่องยุบพรรคการเมือง
ที่ให้คนเพียง 5 คนสั่งยุบพรรคได้
ทั้งที่พรรคการเมืองนั้นมีประชาชนจำนวนมากสนับสนุน เป็นต้น
ข้อเสนอดังกล่าวต้องรีบดำเนินการ
แต่ถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยก็ไม่เสียใจ
ขอให้ประวัติศาสตร์จารึกไว้ ตนทำด้วยใจไม่ได้ต้องการผลตอบแทน
ที่ทำไปเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ให้บ้านเมืองอยู่รอด ไม่มีผลประโยชน์
แม้แต่เบี้ยเลี้ยงการประชุมก็ไม่มี
สถานที่ประชุมก็ใช้บ้านของตนเป็นห้องประชุม ไม่เคยของบจากรัฐบาล


นายอุกฤษกล่าวต่อว่า สัปดาห์หน้า คอ.นธ.จะรวบรวมแนวคิดข้อเสนอแนะ
เสนอให้รัฐบาล ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว
และต้องการมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง
ส่วนจะได้รับการตอบสนองหรือไม่ ตนไม่สนใจ
แต่ยืนยันว่าสิ่งที่เสนอไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา
เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ ใช้เวลานาน และขัดกับหลักความเสมอภาค


"คอ.นธ.เสนอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 34 คน
เนื่องจากเป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
ไม่ได้สนิทกับใครเป็นการส่วนตัว และไม่ได้มีการทาบทามใคร
เพราะไม่รู้ว่า แนวคิดนี้จะได้รับการตอบรับหรือไม่" ประธาน คอ.นธ. กล่าว