ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, January 12, 2012

เสียงสะท้อนจากญาติ 'นักโทษการเมือง' เชียงใหม่

ที่มา ประชาไท

11 ม.ค.55 ที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ ญาติผู้ต้องขังเสื้อแดงจากคดีความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2551 หลายคนเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติ แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อทราบว่าผู้ต้องขังเกือบทั้งหมด (ยกเว้น 1 ราย) ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำในกรุงเทพฯ แล้วตั้งแต่เช้ามืด โดยคาดว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายผู้ต้องขังในคดีการเมืองไปยัง เรือนจำชั่วคราวแห่งใหม่ย่านหลักสี่ ตามข้อเสนอกระบวนการปรองดองของ คอป. หรือ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

ญาติผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางคนไม่มีลูกหลานดูแลและป่วยเป็นโรคประจำตัว บางส่วนแสดงความเป็นห่วงไม่อยากให้ไปกรุงเทพฯ บางส่วนยังไม่แน่ใจว่าผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลเพียงใด และจะเดินทางไปเยี่ยมที่กรุงเทพฯ ได้อย่างไร

ทั้งนี้ ผู้ต้องขัง 5 คนที่ถูกย้ายมากรุงเทพฯ คือ นายนพรัตน์ แสงเพชร, นายประยุทธ บุญวิจิตร, นายบุญรัตน์ ไชยมโน, นายสมศักดิ์ อ่อนไสว และนายพยอม ดวงแก้ว

อุดม เมฆขุนทด ภรรยาสมศักดิ์ อ่อนไสว ผู้ต้องขังคดีเสื้อแดงเชียงใหม่สุจิต อินทชัย อดีตผู้ต้องขังคดีเสื้อแดงเกศรา ไชยมโน บุตรสาวบุญรัตน์ ไชยมโน ผู้ต้องขังคดีเสื้อแดงเชียงใหม่

เล็ก เอื้องคำ ภรรยาประยุทธ บุญวิจิตร ผู้ต้องขังคดีเสื้อแดงเชียงใหม่


น้องหมีพู บุตรชายพยอม ดวงแก้ว ผู้ต้องขังคดีเสื้อแดงเชียงใหม่