ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 8, 2012

คำเทศนาบนหอคอยงาช้าง!

ที่มา ประชาไท

เบื่อข้อเขียนเชิงเทศนา
ว่าต่างฝ่ายต่างแบ่งสี
และต่างฝ่ายต่างโจมตี
ไม่เคารพสิทธิ์เสรีกันและกัน

บ้างหยามใครๆ ที่ไม่เลือกสี
เอาแต่โจมตีไม่สร้างสรรค์
ถือโกรธเกลียดกันและกัน
สมานฉันท์ปรองดองไม่ต้องการ

เห็นเทศนากันแบบนี้
สี่ห้าปีแล้วนะท่าน
มองปัญหาแค่เรื่อง “ทะเลาะกัน”
กวักมือเรียกให้หันมาปรองดอง

คำเทศนาบนหอคอยงาช้าง
เมื่อประชาชนข้างล่างไม่ตอบสนอง
หาใช่เขาไม่เปิดใจไตร่ตรอง
แต่เขามองแก่นความหมายไร้สาระ

หยุดสั่งสอนหยุดหอนเห่า
พูดให้เข้าประเด็นเห็นปัญหา
ปมความขัดแย้งที่เป็นมา
อยุติธรรมตำตาแก้อย่างไร?!