ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, January 12, 2012

‘พีมูฟ’ จวกรัฐฯ ไร้น้ำยา แก้ปัญหาไม่คืบ จ่อรวมพลไปทวงถามถึง ‘ครม.สัญจร’ เชียงใหม่

ที่มา ประชาไท

ขบวนคนจนกว่า 1,000 คน นัดรวมตัวยื่นหนังสือ ‘ยิ่งลักษณ์’ ถึงที่ประชุม ครม.สัญจร เชียงใหม่ ร้องแก้ปัญหาที่ดิน ปัญหาคนจน และสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร แถลงการณ์จวกรัฐฯ ไร้น้ำยาเจรจา 5 เดือน แก้ปัญหาไม่คืบ

(11 ม.ค.54) นายบุญ แซ่จุง ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด กล่าวถึงการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของเครือข่ายภาคประชาชนในนามขบวนการ ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ (P Move) ว่า ขปส.ได้นัดหมายสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1,000 คน รวมตัวเข้ายื่นหนังสือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ในวันที่ 14-15 ม.ค.นี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน ปัญหาคนจน และสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งเร่งผลักดันนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา อาทิ โฉนดชุมชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาคดีโลกร้อน การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และการผลักดัน พ.ร.บ.สิทธิชุมชน
ทั้งนี้ ขปส.เป็นเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ประเทศที่ผิดพลาดในอดีตประกอบด้วยเครือข่ายสลัม 4 ภาค, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ, เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ, เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, สมัชชาคนจน, เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง, เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด, สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำอันเป็นปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมจากนโยบายและ โครงการพัฒนาของรัฐ
“สิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่แต่คำแถลง แต่ให้มีมติ มีคำสั่งออกมา ให้รัฐบาลใช้อำนาจในทางบริหาร ไม่อย่างนั้นข้าราชการก็ไม่ดำเนินการ ปัญหามันก็ไม่แก้” ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดกล่าว
นายบุญกล่าวด้วยว่า จากการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่า แม้รัฐบาลนี้จะนำข้อเสนอของภาคประชาชนไปแถลงเป็นนโยบายต่อสภา แต่ในการขับเคลื่อนนโยบายกลับไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ปัญหาในพื้นที่ก็รุมเร้า ชาวบ้านในพื้นที่โฉนดชุมชนถูกจับกุมดำเนินคดี ถูกข่มขู่คุกคามโดยกลุ่มอิทธิพล ทางเครือข่ายจึงได้หารือร่วมกันและเห็นพ้องในการเคลื่อนไหวให้เกิดการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรวมตัวกันติดตามเพื่อขอเข้ายื่นหนังสือต่อนายกฯ ในวันที่ 14 ม.ค.เป็นต้นไป โดยการชุมนุมครั้งนี้จะยึดแนวทางสันติวิธี
ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด กล่าวว่า ข้อเรียกร้องหลักที่จะยื่นต่อรัฐบาล คือ 1.ให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของขบวน การประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ตามมติการเจรจาเมื่อวันที่ 3 ต.ค.54 พร้อมกำหนดวันประชุมโดยเร็ว 2.เร่งเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดิน โดยมีตัวแทนของ ขปส.ร่วมเป็นกรรมการ
3.ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาของคนไร้ บ้าน 4.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินกำหนดพื้นที่ ชุมชน พิธีกรรม พื้นที่ทำกินในทะเล ในเขตวัฒนธรรมพิเศษชาวและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ และ 4.ขอให้ยุติการจับกุมดำเนินคดีในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนและชาวบ้านในเขต วัฒนธรรมพิเศษชาวเล
นายบุญกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านมีการเรียกร้องให้รัฐบาลทุกชุดชะลอเรื่องการจับกุมดำเนิน คดีในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากข้ออ้างว่าขัดต่อกฎหมาย ทั้งที่โดยส่วนตัวเห็นว่าการดำเนินการโฉนดชุมชนนี้อิงตามหลักสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่แล้วและรัฐบาลควรต้องยึดถือ ไม่ใช่การยึดกฎหมายลูก ดังนั้นจึงอยากให้มีมติ ครม.เพื่อให้ยุติการจับกุมดำเนินคดีดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ส่วนกรณีที่รัฐบาลเล็งเปลี่ยนชื่อ “โฉนดชุมชน” เป็น “สิทธิที่ดินชุมชน” นายบุญกล่าวว่า ชื่อโฉนดชุมชุมเป็นชื่อที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนตั้งขึ้นเองไม่ได้เกี่ยว ข้องกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และไม่ต้องการให้เปลี่ยน อีกทั้งไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพี้ยน และในทางกฎหมายเองระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโฉนดชุมชน ก็ได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้ว อีกทั้งคำว่าโฉนดชุมชนยังเกี่ยวพันกับคำสั่งต่างๆ ก่อนหน้านี้ของรัฐ การเปลี่ยนชื่ออาจส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันไปได้ หากรัฐคิดว่าอยากทำในสิ่งที่ดีขึ้นน่าจะเป็นการผลักดัน พ.ร.บ.สิทธิชุมชนให้ออกมารองรับไปเลยจะดีกว่า
ขณะที่นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ถึงการจัดประชุม ครม.สัญจรว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดการประชุม ครม.สัญจรเดือนละครั้ง โดยในวันที่ 14-15 ม.ค. จะจัดประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ม.ค. หลังร่วมงานวันเด็กแห่งชาติเสร็จสิ้น โดยจะเดินทางไปร่วมปลูกป่าที่ จ.เชียงรายก่อนร่วมงานเลี้ยงกับ ครม.เเละสื่อมวลชนที่ จ.เชียงใหม่
ในเดือนถัดไปช่วงวันที่ 20-21 ก.พ.จะจัด ครม.สัญจรในภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น จากนั้น ในช่วงวันที่ 19-20 มี.ค. จะจัดขึ้นในภาคใต้ โดยมอบหมายให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาสถานที่ ส่วน ครม.สัญจรในภาคกลาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-24 เม.ย. โดยมอบหมายให้นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้พิจารณาจังหวัด ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ไปจังหวัดใดนั้น จะพิจารณาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
แถลงการณ์ฉบับที่
เจรจาเดือนรัฐบาลไร้น้ำยาปัญหาคนจนไม่คืบหน้า
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)เป็นเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีตประกอบด้วยเครือข่ายสลัมภาค,สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.),เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ(คปน.),เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.),สมัชชาคนจน(สคจ.),เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.),เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด,สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จังหวัดอุบลราชธานีได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอันเป็นปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐ
ก่อนการเลือกตั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนจำนวน๔๐องค์กรจัดเวทีสัญญาประชาคมประชาชนพบพรรคการเมืองขึ้นเมื่อวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๕๔มหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานครเพื่อยื่นข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พรรคการเมืองนำไปบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากชนะการเลือกตั้งโดยพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้นายปลอดประสพสุรัสวดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางไปร่วมเวทีและได้ลงนามในสัญญาประชาคมพร้อมให้คำมั่นว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาลจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนไปบรรจุไว้เป็นนโยบายรัฐบาล
ภายหลังการเลือกตั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการประสานงานขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามทวงถามสัญญาประชาคมที่พรรคเพื่อไทยให้คำมั่นไว้กับประชาชนโดยการส่งไปรษณียบัตรการยื่นจดหมายผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งการรณรงค์โดยใช้ขบวนมอเตอร์ไซค์เดินทางไปขอเข้าพบท่านในระหว่างวันที่-๘สิงหาคม๒๕๕๔ที่ผ่านมาโดยท่านได้มอบหมายให้นายปลอดประสพสุรัสวดี,นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วและนายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์เดินทางมารับข้อเรียกร้องและสัญญาว่าจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยปัญหาความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการแต่งตั้งกลไกร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาชนเพื่อสานต่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ต่อมาเมื่อวันที่ตุลาคม๒๕๕๔ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ได้มาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ทำเนียบรัฐบาลและในวันดังกล่าวรัฐบาลได้มอบหมายให้รมต.กฤษณาสีหลักษณ์มาเจรจากับพวกเราโดยการเจรจาดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายมีข้อตกลงหลายเรื่องโดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมระหว่างรัฐบาลกับพวกเราเพื่อเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาจากนั้นเป็นต้นมาพวกเราได้ใช้ความพยายามประสานงานกับรัฐบาลเพื่อติดตามการปฏิบัติตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ตุลาคม๒๕๕๔แต่จนถึงขณะนี้เวลาผ่านมาหลายเดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดเลยขณะที่หลายพื้นที่ก็มีการจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของพวกเราอันหมายถึงความไม่จริงใจของรัฐบาล
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการดังนี้
.ยุติการจับกุมดำเนินคดีในพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนและชาวบ้านในเขตวัฒนธรรมพิเศษชาวเล
.เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ตามมติการเจรจาเมื่อวันที่ตุลาคม๒๕๕๔พร้อมกำหนดวันประชุมโดยเร็ว
.ให้เร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยมีตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ร่วมเป็นกรรมการ
.ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาของคนไร้บ้าน
.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินกำหนดพื้นที่(ชุมชน,พิธีกรรม,พื้นที่ทำกินในทะเล)เขตวัฒนธรรมพิเศษชาวเลและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ
.เร่งผลักดันนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาดังนี้
๖.๑จัดทำโฉนดชุมชน
๖.๒เร่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาคดีโลกร้อน
๖.๓เร่งกระจายการถือครองที่ดินด้วยมาตรการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า
๖.๔เร่งผลักดันพรบ.สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ดังนั้นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามการแก้ไขปัญหาโดยพวกเราจะไปพบกับรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรที่เชียงใหม่เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)
เครือข่ายสลัมภาค
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ(คปน.)
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)
สมัชชาคนจน(สคจ.)
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.)
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐มกราคม๒๕๕๕
อนุสรณ์สถาน๑๔ตุลา