ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, January 12, 2012

สุรพศ ทวีศักดิ์ เสรีภาพเป็นแค่ความฝัน?

ที่มา thaifreenews

โดย เสรีชน คนใต้

บางทีความเชื่อที่ว่า มนุษย์มี free will มีเสรีภาพเป็น essence มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถที่จะปกครองตัวเอง รับผิดชอบตัวเองได้ หรือมีอิสระที่จะให้ความหมายแก่โลกและชีวิต เลือกทางชีวิตตามที่ตนเองพึงพอใจได้อย่างแท้จริง...มันก็ดูสวยงาม น่าปรารถนา

แต่เมื่อพิจารณา “ความเป็นจริง” กลับพบว่า มนุษย์ถูกควบคุม/บงการด้วยสารพัดกฎ ไม่ว่าจะเป็นกฎธรรมชาติทางชีวภาพที่กำหนดให้ชีวิตด้านกายภาพ อารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเป็นไปอย่างกลไก เราไม่มีอิสระที่จะจัดการกับโรคบางอย่างทางร่างกาย อารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง นิสัยบางอย่างของตนเองได้ด้วยซ้ำ

และเรา ยังอยู่ภายใต้กฎทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเหตุการณ์โลก เช่นวิกฤตพลังงาน เศรษฐกิจ การเกิดโรคระบาด สงครามก่อการร้าย สงครามศาสนา สงครามนิวเคลียร์ และความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ และ/หรือความผันผวนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในระดับของระบบสุริยะ และระดับจักรวาล

ดูๆ ไป มนุษย์ก็แค่ “ละอองธุลี” เล็กกระจิริดที่แล้วแต่กระแสพายุของกฎเกณฑ์ ความผันผวนไม่แน่นอน และเหตุปัจจัยร้อยแปดพันเก้าจะพัดพาไป มนุษย์ไม่ได้มีเสรีภาพ หรือเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเลย

ฉะนั้น บางทีผมจึงอดสงสัยไม่ได้ว่า เวลาเราพูดถึง เรียกร้อง หรือใฝ่ฝันถึงเสรีภาพอย่างที่ความคิดทางปรัชญาและศาสนาต่างๆ พยายามอธิบายหรือ “วาดภาพ” ให้เราเห็น “ความสวยงาม” ของมันนั้น มันเป็นแค่ความฝันถึงสิ่งที่เรา “ขาด” หรือสิ่งที่เราไม่สามารถจะมีมันได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า?

ปล.ถามตัวเองแบบปลงๆ ในวันที่นั่งนึกถึง “มรณานุสติ”

จากเฟสบุ้ค อ.สุรพศ ทวีศักดิ์