ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 1, 2012

เครือข่ายพลเมืองเน็ต: สถิติ-ความเคลื่อนไหวคดี พ.ร.บ.คอมฯ ปี 54ที่มา ประชาไท

ที่มา ประชาไท

ในปี 2554 ที่ผ่านมา มีคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เดิมจากปีก่อนหน้า 6 คดีที่มีความเคลื่อนไหว และมีคดี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ เกิดใหม่ในปี 2554 และเป็นที่รับรู้ในสาธารณะจำนวน 5 คดี (รวบรวมถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554)

1. แบ่งตาม ชั้นการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม

- ชั้นสืบสวน 2 คดี หรือร้อยละ 18

- ชั้นอัยการ 2 คดี หรือร้อยละ 18

- ชั้นศาล 3 คดี หรือร้อยละ 27 แบ่งเป็น

• ศาลชั้นต้น 2 คดี

• ศาลอุทธรณ์ 1 คดี

- ตัดสินแล้ว 4 คดี หรือร้อยละ 37

• ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คดี

• ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด 2 คดี

2. แบ่งตาม สถานะการได้รับการประกันตัว ในการขอประกันตัวครั้งล่าสุด

- ได้รับอนุญาตให้การประกันตัว 6 คดี หรือร้อยละ 55

- ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว 5 คดี หรือร้อยละ 45

3. แบ่งตาม มาตราของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ถูกฟ้อง

- มาตรา 7 มี 1 คดี หรือร้อยละ 9

- มาตรา 14 9 คดี หรือร้อยละ 82

- มาตรา 15 2 คดี หรือร้อยละ 18

4. แบ่งตาม ประเภทอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ 1 คดี หรือร้อยละ 9

คือ คดีแฮ็กทวิตเตอร์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 7

- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเนื้อหา 10 คดี หรือร้อยละ 91 แบ่งเป็น

• คดีที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบัน 7 คดี

• คดีที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 3 คดี

5. แบ่งตาม ผู้ฟ้อง

- ฟ้องโดยประชาชน 4 คดี หรือร้อยละ 36

- ฟ้องโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 7 คดี หรือร้อยละ 64

6. แบ่งตาม การกระทำผิดที่เกิดที่เครือข่ายสังคมออนไลน์

- เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 คดี หรือร้อยละ 45 แบ่งเป็น

• เกิดในเฟซบุ๊ก 3 คดี

• เกิดในทวิตเตอร์ 1 คดี

• เกิดในแคมฟ๊อก 1 คดี

- ไม่ได้เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 6 คดี หรือร้อยละ 55

7. แบ่งตาม ข้อหาอื่นๆ ที่ถูกฟ้องด้วย

- มาตรา112 6 คดี หรือร้อยละ 55

- มาตราอื่นๆ 3 คดี หรือร้อยละ 27 แบ่งเป็น

• มาตรา 116 2 คดี

• มาตรา 326 กับ 328 1 คดี

- ไม่ถูกฟ้องด้วยข้อหาอื่น 2 คดี หรือร้อยละ 18

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในปี 2554

จำเลย

ข้อหาตาม

พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อหาอื่น

ประเภทของอาชญากรรม

คดีที่เกิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผู้ฟ้องใน

ชั้นตำรวจ

ชั้นในกระบวนการยุติธรรม

นายเอกวิทย์

7

-

ระบบ

ทวิตเตอร์

เจ้าหน้าที่

ตำรวจ

นายสุรภักดิ์

14

112

เนื้อหา (สถาบัน)

เฟซบุ๊ก

เจ้าหน้าที่

ตำรวจ

นางปรียนันท์

14(1)

-

เนื้อหา

เฟซบุ๊ก

บุคคลทั่วไป

อัยการ

นายสงคราม

14(1)

326, 328

เนื้อหา

-

บุคคลทั่วไป

ศาลชั้นต้น

นายโจ

14(3), (5)

112, 116(3)

เนื้อหา (สถาบัน)

-

เจ้าหน้าที่

ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

นายนรเวศย์

14(1), (5)

112

เนื้อหา (สถาบัน)

เฟซบุ๊ก

บุคคลทั่วไป

อัยการ

นายอำพล

14(2), (3)

112

เนื้อหา (สถาบัน)

-

บุคคลทั่วไป

ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

นายธันย์ฐวุฒิ

14(3), (4), 15

112

เนื้อหา (สถาบัน)

-

เจ้าหน้าที่

ศาลอุทธรณ์

นายพรวัฒน์

14(2)

116(2)

เนื้อหา

แคมฟรอก

เจ้าหน้าที่

ศาลชั้นตกยกฟ้อง

น.ส.จีรนุช

15

-

เนื้อหา (สถาบัน)

-

เจ้าหน้าที่

ศาลชั้นต้น

ผู้ใช้นามแฝง เบนโตะ

14

112

เนื้อหา (สถาบัน)

-

เจ้าหน้าที่

ศาลชั้นตกยกฟ้อง