ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, January 5, 2012

Wake Up Thailand Special : "วรเจตน์ ภาคีรัตน์" กับภารกิจนิติราษฎร์ปี 55

ที่มา Voice TVรายการ Wake up Thailand ประจำพุธที่ 4 ม.ค. 55

นำเสนอประเด็น

- การแก้มาตรา 112
- การลบล้างผลพวงรัฐประหาร
- จุดเด่นรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50
- ภารกิจนิติราษฎร์ปี 55