ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, January 6, 2012

ความรุนแรงใน "ประเทศ(แม่ง!)โคตรสันติสุข"

ที่มา Thai E-News

โดยทีมข่าว ไทยอีนิวส์

5 มกราคม 2555

ไทย อีนิวส์ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงทางการเมือง อันเป็นผลจากวิถีคิดทางการเมืองรวมศูนย์ ควบคุมจากส่วนกลาง ที่ใช้กองกำลังจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยวาทะกรรมเพื่อ "ชาติ ศาส์น กษัตริย์ และ เพื่อความมั่นคงของชาติ"

ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายภายใต้ยุทธศาสตร์การเมืองที่อิงความรุนแรงเช่นนี้!

ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่
รวบรวมโดยศูนย์เผ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ภายใต้ความรุนแรงที่ภาคใต้ "8 ปี ไฟใต้" ที่ส่งผลให้ประชาชนและทหารเสียชีวิตรวมกันกว่า 5,000 คน และบาดเจ็บกว่า 8,000 คน

และ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตในรายงาน "60 ปีแห่งการกดขี่สิทธิและเสรีภาพในประเทศไทย" ที่จัดทำโดยกลุ่มแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตย (ACT4DEM)

ข้อมูลเหล่านี้ คงทำให้สังคมไทยต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับความรุนแรงใน "ประเทศ(แม่ง!)โคตรสันติสุข" กันบ้างเสียที!

. . . . . . . .8 ปีไฟใต้
(มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2554)

มีผู้เสียชีวิต 5,014 คน

ผู้บาดเจ็บ 8,357 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดย ศูนย์เผ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


0 0 0 0 0


รายงาน 60 ปีแห่งการกดขี่สิทธิและเสรีภาพในประเทศไทย
(ตั้งแต่ 2490 - ปัจจุบัน)

มีผู้เสียชีวิตกว่า 12,000 คน


เริ่มจัดทำและรวมรวมตั้งแต่ปลายปี 2553 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนธันวาคม 2554

โดย กลุ่มแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย (ACT4DEM)

ที่มา Time Up Thailand


ทำไมต้อง 11,135 รายชื่อ


. . . . . . . .


60 ปี แห่ง การกดขี่ และ คุกคามสิทธิและเสรีภาพในประเทศไทย