ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, January 2, 2012

FOREVER YOUNG-เยาวภาพจงอยู่คู่ทุกคน

ที่มา Thai E-NewsMay God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you

ขอพรพระปกปักรักษาเธอ
ปรารถนาล้นเอ่อใช่เพียงฝัน
อุทิศตนเพื่อผู้อื่นเต็มตื่นนิรันดร์
และได้รับสิ่งนั้นกำนัลเธอ

May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

เถอะเพียรสร้างบันไดไต่สู่ดาว
ส่องสกาวพราวพร่างกลางใจเสนอ
เยาวภาพซาบซึ้งตราตรึงเธอ
เยาวภาพอยู่เสมอตลอดกาล

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you

ขอฝ่าข้ามความลำเค็ญเป็นโชติช่วง
ปลดทุกข์ห่วงก้าวกล้าหาสัจจะสาร
ตาสว่างกลางอสัจทุกทิวาวาร
ประภาคารแสงส่องสู่ผองชน

May you always be courageous
Stand upright and be strong
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

ก้าวต่อไปก้าวหน้าก้าวที่กล้า
หยัดยืนขึ้นทายท้ากลางห่าฝน
เยาวภาพจงอยู่คู่ทุกคน
ขอพรพระบันดลตลอดไป

May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift

จงสองมือสรรค์สร้างอย่่างที่นึก
จงสองเท้าห้าวฮึกคึกสาดใส
จงพลังเต็มตื้นอย่างชื่นใจ
ลมที่พัดใบไม้ไหวให้เท่าทัน

May your heart always be joyful
And may your song always be sung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

เมื่อหัวใจเต็มตื่นอย่างชื่นจิต
สำนึกคิดบรรเลงเพลงหฤหรรษ์
เยาวภาพตลอดกาลนานนิรันดร์
แปรความฝันเป็นความจริงสิ่งไม่ตาย

พากษ์ภาษาไทย-ปีกซ้าย