ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, March 28, 2008

การแก้รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่รัฐธรรมนูญ ก็คือกฎหมายอย่างหนึ่ง มีผลบังคับใช้เหมือนกับกฎหมายอื่นๆ แต่อาจจะไม่มีบทลงโทษ เป็นโทษจำคุกเหมือนกฎหมายอาญา

เพราะฉะนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายอย่างหนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องที่จะกระทำได้ เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทยในขณะนั้นๆ หากรัฐธรรมนูญเมื่อมีผลบังคับใช้ไป แต่ไปขัดกับหลักการปกครองของประเทศ ไปขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่สำคัญเข้า ยิ่งจะต้องแก้ไขให้เร็วขึ้น

ข่าวการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงเป็นข่าวคราวที่น่าสนใจ

การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการ ยิ่งจะต้องแก้ไขให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก
เผด็จการร่างรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายประชาธิปไตยใช้ เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเห็นว่ารัฐธรรมนูญของเผด็จการไม่เหมาะสมตรงไหน มีข้อความในบทบัญญัติใดที่ขัดต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะแก้ไข มีสิทธิจะแก้ไขทุกมาตรา ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นของเผด็จการ เป็นของไม่ดี แล้วจะมัวมานอนกอดของที่ไม่ดีไว้ทำไม

ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะได้มาจากการรัฐประหาร โดยเฉพาะรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

รัฐบาลชุดปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตามกติกาที่รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดไว้

จึงยิ่งมีสิทธิที่จะแก้ไข หรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

หากเห็นว่าดี ก็ไม่ต้องแก้ไข ในบทบัญญัติที่เห็นว่าดี แต้ถ้าเห็นว่าไม่ดีบทบัญญัติใด ก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

การปราศรัยหาเสียงของพรรคพลังประชาชนกับประชาชนไว้ ประเด็นหนึ่งก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อพรรคพลังประชาชนได้เป็นรัฐบาล จะต้องรักษาคำพูดนั้น นั่นก็คือ จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ได้พูดจาปราศรัยไว้

การออกโรงมาคัดค้านของอดีต สสร. ปี 2550 ว่าไม่ควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ เพราะเพิ่งเริ่มใช้ ไม่มีเหตุผล และพ้นเวลาที่พวกเขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว

สสร. ปี 2550 เองนั่นแหละ จะต้องสำนึกบาป ที่ร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วประชาชนเขาไม่ยอมรับ เพราะประชาชนไปเลือกพรรคที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเป็นรัฐบาล สภาผู้แทนชุดต่อมา รัฐบาลชุดต่อมา เขาจะคิดอย่างไร สสร. ปี 2550 จึงไม่มีสิทธิ์จะมาคัดค้าน

การที่ สสร. ปี 2550 ได้ทำบาปกรรมไว้กับประเทศ ที่ผลักดันประเทศถอยหลังเข้าคลอง จึงเป็นบาปกรรมที่จะชดใช้ไม่หมดในตลอดชีวิตที่พวกเขาจะมีชิวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไป

ประเด็นที่ขัดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีมากมายในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่จะต้องแก้ไข

การทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอก็ดี การจะตามล้างตามเช็ดยุบพรรคการเมืองก็ดี การตัดสิทธิทางการเมืองของประชาชนพลเมืองไทยก็ดี ที่มาของ ส.ว. ลากตั้งก็ดี การมีอำนาจมากกว่าอำนาจอื่นของอำนาจตุลการก็ดี บทเฉพาะกาลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกรัฐประหารก็ดี ระบบการเลือกตั้งที่ล้าหลังเขตใหญ่ก็ดี การที่แต่ละจังหวัดเลือก ส.ว. ได้จังหวัดละคนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนประชากรก็ดี

สิ่งเหล่านี้รัฐบาลแก้ไขได้หมด ไม่ต้องไปฟังเสียงของพวก “อำมาตย์” ที่ออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกตนอย่างเดียว

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อร่างได้ก็แก้ได้

จะให้อิทธิพลของแนวคิดในรัฐธรรมนูญปี 2550 ของพวกเผด็จการมามีอิทธิพลครอบงำสังคมไทยที่เป็นสังคมประชาธิปไตยใช่ไหม?

เราจะต้องพร้อมกันกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ที่เป็นของเผด็จการออกไปทั้งหมด โดยขยายแนวคิดของฝ่ายประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนมากที่สุด และเมื่อมีโอกาสเมื่อไร ก็ต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนเมื่อนั้น

จึงขอให้กำลังใจกับทุกฝ่าย ที่จะมีส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ขับไล่วิญญาณของปีศาจคาบไปป์ออกไปให้เร็วที่สุด ยิ่งเร็วเท่าไร บ้านเมืองก็สูงขึ้นเท่านั้น...

ดร.อดิศร เพียงเกษ